Strømpriser Sammenligning | BesteMinilån | Verdivurdering av Bolig på Nett | Verdivurdering av Hus | Barneforsikring | Tyverialarm | Advokat | Advokater

Áldások

Áldás leszel!

Mivel hazánk legmagasabb pontjának közelében tartjuk a 11. Szélrózsa találkozót, ezért az idei évben a reggeli és esti áhítatok során hegyeket fogunk megmászni.
A mottónk a címben is látható; Áldás leszel! Alkalomról alkalomra egy-egy hegy tövében vagy éppen csúcsán fogunk erről elmélkedni.
Az áhítattartók pedig ezúttal evangélikus gimnáziumaink küldöttségei és az őket vezető iskolalelkészek lesznek, határon innen és túlról. A záró alkalmon pedig egy Tamás-mise keretén belül lehetünk együtt énekben, imában, közösségben.

1. ÁLDÁS – Nyitó istentisztelet – Áldás leszel

Július 27. szerda, 16.00–18.00, Kékes színpad
Ez az ígéret a jövőre irányul. Még nem vagy az, de az leszel. A jövőről szól. Egyrészt arról, hogy Isten mit kíván veled tenni, milyen tervei vannak veled, másrészt hogy mit fogsz konkrétan tenni a jövőben, hogy mi valósulhat meg ebből a tervből általad a jövőben. Vajon fognak-e és kik örülni annak, ha feltűnsz a színen, és mondják majd fellélegezve: „igazi áldás vagy nekünk”, vagy azt mondják egymás közt: „…na itt ez az átok!”
Az áldás a dolgok kezdete – és nem a vége.
Szolgálattevő: Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és Kollégium, Aszód
Igehirdető: Novotny Dániel iskolalelkész
Zenél: Szélrózsa Band, EGA gimnáziumi énekkar

2. ÁLDÁS – Baal hegye – átok helyett áldás

Július 28. csütörtök, 9.00–9.45, Kékes színpad
Mindig voltak – és ma is vannak – pénzért vállalkozó rossz hírt keltők, átkokat mondók. Rosszat mondani és átkozni egyes nyelvekben ugyanaz: latinul a „maledicere” a rosszat mondani és a megátkozás is. Bálám egy babilóniai pap, akinek elvileg semmilyen kapcsolata nincs a héberekkel. A moábi király spirituális fegyverként akarja „bevetni”. Ellene dolgozna Isten tervének, ezért Isten – meglepő módon – nem likvidálja, hanem kapcsolatba lép vele, és nem elhallgattatja vagy visszaküldi, hanem szavait ellenkező előjelűre fordítja. Lehet számunkra modellértékű Isten cselekvése Bálámon? A szavak erejéről szól ez a történet: a kimondott szó gyilkolhat, de életet menthet, gyógyíthat is.
Átok vagy áldás, sokszor igazság vagy hazugság kérdésévé válik. A hazugságból, félrevezetésből és manipulációból származhat-e áldás?
Áhítattartó: Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola, Miskolc
Igehirdető: Gerlai Pál iskolalelkész
Zenél: Szélrózsa Band

3. ÁLDÁS – Ararát hegy – Az özönvíz végi áldás – az új kezdet

Július 28. csütörtök, 19.00–19.45, Kékes színpad
Az özönvíz történetének végén: Noé hálaáldozata után áldást mond Isten az emberre és minden teremtményre. Az áldás a szaporodásra vonatkozik és a föld kiszámítható ciklusaira. Az áldás eredménye a kiszámítható ciklusokat produkáló világ és az ebben a kiszámíthatóságban megjelenő termékenység és szaporulat. Áldás van a nemiségen és a várandósságon.
Isten a – történet szerint – azt ígérte, hogy nem átkozza meg többé a földet az ember miatt: ez adhat reményt.
Áhítattartó: Romániai Evangélikus – Lutheránus Egyház közössége
Igehirdető: Korodi Levente lelkész, Türkös
Zenél: Szélrózsa Band

4. ÁLDÁS – Morija-hegy – áldás a gyilkos áldozat helyett

Július 29. 9.00–9.45, péntek, Kékes színpad
A hegyen bemutatott áldozatok sorában az egyik legjelentősebb helycserésáldozat-történet Ábrahám próbatétele. Jelentős dolognak jelentős helyen kell történnie.
Az áldozathozatal készségéért áld Isten – mégpedig gazdagon –, de embervért nem akar. Isten angyala kreatív a megmentésben – hiszen Izsák meg kell meneküljön, ugyanakkor nem hiúsul meg az áldozat sem, mert – rejtélyes módon – ott terem a kos.
Áhítattartó: Budapest–Fasori Evangélikus Gimnázium, Budapest
Igehirdető: Dr. Csepregi András iskolalelkész
Zenél: Szélrózsa Band

5. ÁLDÁS – Sínai-hegy – áldás a törvény útján járókra

Július 29. 19.00–19.45, péntek, Kékes színpad
A Hóreb vagy Sínai-hegy: A hely, ahol JAHVEH lakozik, ahol kinyilatkoztatja magát, és megjelenik az ember számára. Kőtáblákban Mózesnek, majd Illés prófétának.
A Sínai-hegyen kapott törvények megváltoztatták a világot, mert lineárissá tették az időt: előtte és utána történtekre osztva az eseményeket.
A mózesi törvények betartását Isten megáldja – ez határozott üzenete Mózes 5. könyvének. A törvényekhez való betű szerinti alkalmazkodás egy speciális életformát szült.
Áhítattartó: Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola, Sopron
Igehirdető: Hegedűs Attila iskolalelkész
Zenél: Promise

6. ÁLDÁS – A megdicsőülés hegyétől a Koponyák hegyéig – az elátkozott áldássá lesz

Július 30. 9.00–9.45, szombat, Kékes színpad
Kétféle teológia van: dicsőségteológia és keresztteológia. Úgy tűnhet, hogy végtelen számú vallás és teológia lehetséges, de a valóságban a legtöbb vallást a dicsőségteológia jellemzi. Ezzel a gyűjtőnévvel illethetjük azt a megközelítési módjukat, mellyel az egyház által legfontosabb eseményhez, a kereszthez közelednek.
A dicsőségteológia – szélsőséges formájában – elveti a kereszthalál tényét, azt látszathalállá szelídíti. A legtöbb embernek fogalma sincs, hogy létezik a dicsőségteológiának alternatívája. Arról sincs fogalmuk, hogy keresztyénként sokszor dicsőségteológiát hirdetnek.
A kereszt teológiája – Luther legjelentősebb felismerése – az evangéliumok tanúságára épül. A szenvedő, agonizáló Krisztus áldássá lesz, de hogyan? – „még ma velem leszel a paradicsomban!”
Áhítattartó: Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium, Mezőberény
Igehirdető: Seben Glória iskolalelkész
Zenél: Szélrózsa Band

7. ÁLDÁS – Az Areopágosz – azaz Erinnüszök hegye

Július 30. 19.00–19.45, szombat, Kékes színpad
Ahol az oltalom- és az igazságkeresés találkozik.
Bár ez az Athén melletti hegy az Akropoliszhoz viszonyítva nem olyan látványos – méretében hasonló a mi Gellért-hegyünkhöz –, ókori jelentősége az ott működő bírói intézménynek köszönhetően kiemelkedő volt.
Pál apostol az Isten keresésének a vágyából indul ki beszédében, és azt állítja, hogy ennek meggyőző jeleit látja. A pozitívumokból indul ki, és nem vész el a sokistenhit kultuszainak kritikájában. Megkeresi az adott rendszernek azt a pontját, ahol nyitni lehet rajta: ez az „ismeretlen istennek” állított szimbolikus oltár. Pál apostolnak az Areopágoszon filozófussá és tudóssá kellett válnia, ha filozófusoknak és tudósoknak akarta a keresztyénség tanítását prezentálni. Meghasonlást hozó eredmény született: nevetés, elodázás, lelkesedés. De ez sokkal jobb és több, mint amikor megbotránkozók követ ragadnak. Az Areopágosz a szabad véleménynyilvánítás köztere. Mint ilyen, nem állt rendelkezésre minden történelmi korban. A keresztyénségnek szükséges arra a belátásra jutnia, hogy az „Areopágoszra” neki van a legnagyobb szüksége.
Áhítattartó: Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, Orosháza
Igehirdető: Szigethy Szilárd iskolalelkész
Zenél: Szélrózsa Band, Voice of Glory

8. ÁLDÁS – Záró istentisztelet – Hegyi beszéd: Boldogok vagytok – tudtok róla?

Július 31. 10.00–12.00, vasárnap, Kékes színpad
Hegyi beszéd: Boldogok vagytok – tudtok róla?
A boldogságok meglepő módon „áldottnak" vagy „boldognak" nyilvánítanak bizonyos állapotú embereket. A boldogságmondás az ószövetségi Zsoltárok könyvének megszokott irodalmi formája. Embereket vagy csoportokat nyilvánítanak áldottnak vagy boldognak, néha kifejtve ennek okát is. A mátéi boldogságmondások eltérnek az ószövetségi mintáktól abban, hogy Isten eljövendő országára, valamint az emberi értékrend ezt kísérő fordulatára vonatkoznak.
A Bibliában szereplő Boldogmondások nem egy jövőbeli, hanem jelen állapotot fogalmaznak meg. A Boldogmondások hallgatói már boldogok, pedig sokszor még fel sem fogják helyzetüket.
Szolgálattevő: Tamás-mise
Igehirdető: Benkóczy Péter lelkész, Budapest–Kőbányai Evangélikus Egyházközség
Zenél: Lift!

Az istentisztelet offertóriuma a Magyar Evangélikus Ifjúsági Szövetség (MEVISZ) munkáját segíti.

Az istentiszteletet az MTVA rögzíti, és 2016. augusztus 14-én 11 órától lesz látható a Duna TV csatornán, ismétlése a Duna World-ön.
A Szélrózsa találkozóról készített beszámoló anyagot pedig 2016. augusztus 7-én láthatjátok szintén a Duna TV-n.