Gyülekezeti pályázat a Szélrózsán való részvételre

Kedves Gyülekezetvezetők!
 
Bár a határidő szűkös, de még május 9. szerda éjfélig a Szélrózsán való csoportos részvétel támogatására is benyújtható egyházunk gyermek-és ifjúsági pályázata. Bátorítunk minden gyülekezetetet, hogy éljenek a lehetőséggel! A Szélrózsához kapcsolódó pályázat részletei alább olvashatóak.
 
"B" kategóriájú pályázat: 
A 12. Szélrózsa Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozóra érkező evangélikus ifjúsági csoportok részvételi díjának, vagy utazási költségeinek támogatása. 
Egyházunk országos ifjúsági munkájának mára a legnagyobb és legfontosabb területe a Szélrózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozó. Célunk minél több fiatal megszólítása.
A 12. Szélrózsa 2018. július 25-29-ig Bükön kerül megrendezésre. (További információ: https://szelrozsatalalkozo.hu/) A Szélrózsa ideje alatt tervezett programokat, táborokat, a Bizottság nem tudja támogatni!
 
PÁLYÁZATI CÉLKÉNT AZ „A” „B” és „C” KATEGÓRIA KÖZÜL CSAK EGY VÁLASZTHATÓ!
 
Pályázat benyújtásának módja:
Pályázni csak hiánytalanul kitöltött pályázati elektronikus űrlap formában lehet, amely megtalálható az ifipalyazat.lutheran.hu oldalon. Kérjük, hogy a kitöltés és mentés után a rendszer által a kapcsolattartó e-mail címére megküldött, kinyomtatott és aláírt pályázatot egy példányban, postai úton juttassák el a Gyülekezeti és Missziói Osztály címére:
 
Magyarországi Evangélikus Egyház
Gyülekezeti és Missziói Osztály
1450 Budapest, Pf. 21.
 
FONTOS! Kérem, olvasson el az űrlapokon minden leírást figyelmesen! A rubrikák alatt néhány esetben a kitöltést segítő fontos információk olvashatóak!
Ha a kitöltés végén nem kap e-mailt a kapcsolattartó megadott címére, kérem írjon a rendszergazda@lutheran.hu-ra egy levelet, amelyből kiderül az is, melyik pályázó jelenti be a hibát!
 
A benyújtott pályázatokat a Gyermek- és Ifjúsági Bizottság bírálja el.
 
Az elbírálási folyamat lezárása után a támogatottak listája a Gyülekezeti és Missziói Osztály honlapján fog megjelenni.
 
A kinyomtatott és aláírt pályázatok postára adási határideje: 2018. május 9. 24:00
 
A kiírt határidőn túl postára adott, valamint a formai követelményeknek nem megfelelő pályázatok érvénytelenek.
 
A pályázatot és a pályázati elszámolást (tartalmit, pénzügyit egyaránt) a pályázatért felelős személynek, gyülekezeti pályamunka esetén a gyülekezeti elnökség tagjainak, egyházmegyei pályamunka esetén pedig az egyházmegyei elnökség tagjainak szükséges aláírni és lepecsételni.
 
Az elbírálás várható időpontja: 2018. május 31.
A kifizetés határideje: az elbírálást követő 15 napon belül.

 

Vissza