Áhítat


A Szélrózsa nyitó és záró istentiszteletei, valamint esti és reggeli áhítatai a MÉGIS! tematika mentén szerveződnek.

Nyitó istentisztelet – 2018. július 25. – 16.00
Simon Réka – büki lelkész
Közreműködik: a büki ifjúság
Téma: találkozás
Lk 5,1-3: Amikor egyszer a sokaság hozzá tódult, és hallgatta az Isten igéjét, ő a Genezáret-tó partján állt. Meglátott két hajót, amely a part mentén vesztegelt; a halászok éppen kiszálltak belőlük, és hálóikat mosták. Ekkor beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt egy kissé beljebb a parttól, azután leült, és a hajóból tanította a sokaságot…

Reggeli áhítat – 2018. július 26. – 8.45
Hasza Mónika – szombathelyi másodlelkész
Téma: önvizsgálat, bűnbánat
Lk 5,8-10: Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt: "Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram!”A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta el őt és azokat, akik vele voltak és segítettek; de ugyanígy Jakabot és Jánost, a Zebedeus fiait is, akik társai voltak Simonnak. Jézus akkor így szólt Simonhoz: "Ne félj, ezentúl emberhalász leszel!"

Esti áhítat – 2018. július 26. – 18.15
Koczor Tamás – deák téri iskolalelkész, ferencvárosi lelkész
Téma: kifogásaink, keresztjeink, kizáró tényezőink
Főszereplő: Mózes
Ex 3,11; 4,1; 4,10: Mózes azt felelte erre az Istennek: Ki vagyok én, hogy a fáraóhoz menjek, és kihozzam Izráel fiait Egyiptomból? … Hátha nem hisznek nekem, és nem hallgatnak a szavamra, hanem azt mondják, hogy nem jelent meg neked az Úr?!… Kérlek, Uram, nem vagyok én ékesen szóló. Ezelőtt sem voltam az, de azóta sem vagyok, hogy szolgáddal beszélsz. Sőt nehéz ajkú és nehéz nyelvű vagyok én.

Reggeli áhítat – 2018. július 27. – 8.45
Vancsai József – győri lelkész
Téma: elhívás a feladatra, csoda megtapasztalása a folyamatban)
Lk 5,4-7 Miután abbahagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak: "Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra!” S amikor ezt megtették, olyan nagy tömeg halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik; …megtöltötték mind a két hajót, hogy majdnem elsüllyedtek.

Esti áhítat – 2018. július 27. – 18.15
Pethő-Udvardi Andrea – őrimagyarosdi lelkész
Téma: engedelmesség vagy engedetlenség, törvény és szabadság
Főszereplő: Jónás
Jón 2,7-10: Lesüllyedtem a hegyek alapjáig, örökre bezárult mögöttem a föld, de te kiemelted életemet a sírból, ó, Uram, Istenem! Amikor elcsüggedt a lelkem, az Úrra gondoltam, és imádságom eljutott hozzád, szent templomodba. Akik hitvány bálványokhoz ragaszkodnak, azok elhagyják jótevőjüket. De én hálaéneket zengve áldozok neked, és amit megfogadtam, teljesítem. Az Úrtól jön a szabadulás!

Reggeli áhítat – 2018. július 28. – 8.45
Baranyayné Rohn Erzsébet – kőszegi lelkész
Téma: elindulás a megvalósításra
Lk 5,5: Simon így felelt: "Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat.”

Esti (gyertyafényes) áhítat – 2018. július 28. – 22.00
Molnár Lilla – EHE doktorandusz
Téma: vasárnapra hangoló esti ima
Főszereplő: Salamon
1Kir 8,26-27: De vajon lakhatik-e Isten a földön? Hiszen az ég, sőt az egeknek egei sem fogadhatnak magukba téged, hát még ez a ház, amelyet én építettem! Mégis tekints szolgád imádságára és könyörgésére, Uram, Istenem, és hallgasd meg a kiáltást és az imádságot, amikor ma szolgád imádkozik színed előtt.

Záró istentisztelet – 2018. július 29. – 10.00 (Duna TV)
Pongrácz Máté – kaposvári lelkész, a Szélrózsa lelkésze
Közreműködik: a Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium
Téma: tanítványság, követés
Lk 5,4-5: Miután abbahagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak: "Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra!” Simon így felelt: "Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat.”

Molnár Lilla


Programok: