Küldetés sátor


A „Küldetés sátor” először a 2014-es soltvadkerti Szélrózsán mutatkozott be azzal a céllal, hogy az egyházunk által végzett kül- és belmissziói szolgálatokat megismertesse az érdeklődőkkel. Kapcsolódva az idei Szélrózsa jelmondatához „MÉGIS” szeretnénk kiemelten olyan szolgálatokat bemutatni, ahol a körülmények egyáltalán nem ideálisak az evangélium hirdetésére MÉGIS elindult vagy folytatódik a már elkezdett szolgálat. Így kiemelten bemutatjuk az Evangélikus Külmissziói Egyesület Nairobi szegénynegyedében működő támogató- és pártfogói szolgálatunkat, beszámolunk a dél-ázsiai területen szolgáló Jó család mindennapjairól, továbbá szeretnék hír adni a távol-keleti területen (kiemelten a Koreai-félsziget) működő szolgálatokról és nem utolsó sorban megmutatni milyen új formái, területei vannak napjainkban a bel és külmissziónak. Nyári alkalomról lévén szó mindezt igyekszünk játékos, zenés-táncos, vidám, kézműves, informatív, izgalmas, vetélkedős programokkal fűszerezni.

Trifán Krisztina


Programok: