Nemzetiségi Sátor


A Nemzetiségi Sátor legfőbb küldetése, hogy bemutassa egyházunk kevéssé ismert két fontos alkotó elemét, a német és a szlovák gyülekezeti életet. Még 2017-ben is az ország számtalan gyülekezetében hangzik el az Úrtól tanult imádság német és szlovák nyelven. A Magyarországi Evangélikus Egyház ezt a többnyelvűséget már elnevezésében is kifejezésre juttatja, hiszen a mi egyházunk hazánk egyetlen olyan nagy történelmi egyháza, mely büszke nemzetiségi gyökereire. Ezt a gazdag történelmi múltat és jelent szeretnénk olyan formában az újabb evangélikus generációk elé tárni, hogy a jövőben tovább erősödjön bennük a más nyelvű és kultúrájú népek iránti elfogadás és tolerancia egyházon belül és azon túl is.

A sátor továbbá kísérletet tesz a magyarországi evangélikus szlovákság és németség, nemzetiségi hitélete mellett, annak tradicionális kultúrájának és gasztronómiájának interaktív bemutatására.

Kiszely András