Adatkezelés

Adatkezelési tájékoztató 13. Szélrózsa országos evangélikus ifjúsági találkozó 2022 hetijegyeinek elővételes vásárlásához

Adatkezelő személye: Magyarországi Evangélikus Egyház, címe: 1085 Budapest, Üllői út 24., telefon: +36-1-486-3556, adatvédelmi tisztviselő személye: Trifán Krisztina Csilla, e-mail elérhetősége: adatvedelem@ lutheran.hu.

Az adatkezelés célja: Magyarországi Evangélikus Egyház (továbbiakban: Adatkezelő) által 2022. július 13–17 között, Gyulán megrendezésre kerülő 13. Szélrózsa országos evangélikus ifjúsági találkozó (továbbiakban: Szélrózsa találkozó) kedvezményes belépésére jogosító kuponkód (voucher) online megvásárlása az Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) rögzítettek alapján.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, lakcím, számlázási név, számlázási cím (irányítószám, város, közterület, házszám).

Adatkezelés jogalapja: Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, 9. cikk (2) bekezdés d) pontja.

Adatkezelés időtartama: Az adatokat a Szélrózsa találkozó megrendezése után a Számvitelről szóló 2000. évi C törvény alapján 8 évig megőrizzük.

Az érintettet megilleti személyes adatai kezelésével kapcsolatosan a tájékoztatáshoz, a helyesbítéshez, illetőleg – amennyiben az adatkezelést nem tartja jogszerűnek – a tiltakozáshoz való joga van. Jogainak érvényesítésekor a következő e-mail címen veheti fel a kapcsolatot az adatkezelővel: adatvedelem@lutheran.hu

Személyes adatok továbbítása: az adatkezelő a megismert adatokat az adatkezelő harmadik személynek nem adja át, csak az érintett kifejezett engedélyével. A rögzített adatokat az adatfeldolgozó a Gyülekezeti és Missziói Osztály gyermek- és ifjúsági munkaágvezetője és a Szélrózsa találkozó koordinátora ismerhetik meg a Szélrózsa találkozó ÁSZF-ben rögzítettek érvényesítése céljából.

Jogorvoslat: Az érintett személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogának érvényesítésekor az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat (e-mail cím: adatvedelem@ lutheran.hu), illetőleg vélt jogsérelem esetén vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. E-mail elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonos elérhetőség: +36-1-3911400.

Budapest, 2021. 12. 06.