Összes hír megjelenítése

"Közöttetek van" – lelki alkalmak a Szélrózsán

A találkozón mindig kiemelt helyet foglalnak el a lelki elmélyülésre, elcsendesedésre, a hitben való növekedésre lehetőséget adó programok. Ezek közül ajánlunk most néhányat.

Áhítatok és istentiszteletek | Torony színpad

Nyitó istentisztelet | Pápai Attila | július 13. | 15:45
   • Zenél: a szarvasi evangélikus iskola diákzenekara
   • Téma: Jöjjön el a te országod / „...jöjjön el a te országod...” (Mt 6,10)

Csütörtök reggeli áhítat | Nagy Zoltán | július 14. | 8:45
  • Zenél: az orosházi evangélikus iskola diákzenekara
  • Téma: Isten a természetben / „Bizonyára az ÚR van ezen a helyen, és én nem tudtam!” (1Móz 28,16)

Csütörtök esti áhítat | Pethő-Szűcs Mária | július 14. | 18:15
  • Zenél: Lift!
  • Téma: Isten a szükségeinkben / „Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg...” (Jn 6,35)

Péntek reggeli áhítat | Lázárné Skorka Katalin | július 15. | 8:45
  • Zenél: Manna
  • Téma: Isten a templomban / „Magasztos volt és felséges; palástja betöltötte a templomot.” (Ézs 6,1)

Péntek esti áhítat | Hajduch-Szmola Patrik | július 15. | 18:15
  • Zenél: Közel
  • Téma: Isten a közösségeinkben / „Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” (Mt 18,20)

Szombat reggeli áhítat | Keczkó Szilvia | július 16. | 8:45
  • Zenél: a budahegyvidéki gyülekezet zeneegyüttese
  • Téma: Isten a hétköznapjainkban / „Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre.” (Lk 10,41–42)

Szombat esti áhítat | Molnár Lilla  | július 16. | 22:00
  • Zenél: Bence Áron – taizéi énekek
  • Téma: Istennel az életben és halálban / „Ha a mennybe szállnék, ott vagy, ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is jelen vagy.” (Zsolt 139,8)

Záró istentisztelet | Kondor Péter | július 17. | 10:00
   • Zenél: a budahegyvidéki gyülekezet zeneegyüttese
   • Téma: Veletek vagyok / „...és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28,20)

 

Kiscsoportos beszélgetések
Helyszín: keresd az online programfüzet 13. oldalán
Időpont: július 14–16. | 9:45–10:15

Kérdések merültek fel benned az áhítatok során? Szívesen megosztanád gondolataidat az igehirdetéssel kapcsolatban? Ha igen, akkor mindenképpen várunk csütörtök, péntek és szombat reggel, közvetlenül az áhítatok után a kiscsoportos beszélgetésekre. A táblázatban felsorolt helyszínek közül választhatsz egy közösséget, ahol felteheted kérdéseidet, megoszthatod gondolataidat és új embereket ismerhetsz meg. Akkor is biztatunk a részvételre, ha csak csendben hallgatnád, hogy mit mondanak mások, hátha inspirálnak majd téged is. Arra kérünk, hogy – lehetőség szerint – az először kiválasztott csoportba menj majd a második és harmadik alkalommal is, így nagyobb eséllyel formálódnak közösséggé ezek a csoportok. Gyere, várunk!

 

Bibliaórák

Evangélikusként valljuk, hogy hitünk lényegét, Jézus Krisztus örömhírét egyedül a Szentírás teszi számunkra nyilvánvalóvá. Így a Szentírást olvasnunk kell, de hogyan? Ebben adnak útmutatást nekünk lelkészek és teológiai tanárok a délelőtti bibliaórákon.

   • Hol van Isten a teremtésben? – Dr. Kodácsy-Simon Eszter bibliaórája |  július 14. | 11:30 | Fórum
   • „Keressétek először Isten országát” – Gáncs Péter bibliaórája |  július 15. | 11:30 | Fórum
   • „Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk” (Fil 3,20) – Sefcsik Zoltán bibliaórája |  július 16. | 11:30 | Fórum

 

Teológiai előadások

Hol van Isten? Bármennyire egyértelműnek is tűnik, a teológia tudományának egyik legrégebbi kérdése ez. Az előadásokon teológiai tanárok segítségével gondolkodunk közösen arról, hogy ez a megfejthetetlen kérdés hogyan van jelen az ószövetségi múltban, a társadalmunk valóságában és az örök élet reménységében.

   • Hol volt az Úr lakása az ókori Izraelben? – Dr. Kőszeghy Miklós teológiai előadása | július 14. | 16:00 | Vigadó
   • Hol vannak Isten fiai a világban? – Dr. Fabiny Tamás püspök teológiai előadása | július 15. | 16:00 | Vigadó
   • Spoiler vagy tévtanítás? Mit gondolunk a végidőkről? – Dr. Szabó B. András teológiai előadása  | július 15. | 16:00 | Vigadó

 

Nikodémusok órája – négyrészes sorozat | július 13–16. | 23:30 | Templom

A nyitó alkalom témája a keresztény szabadság lesz. Szabadabb vagyok-e keresztényként, szabad-e többet nekem embertársaimnál? Mit jelent Krisztus követőjeként felszabadultan élni? Mit kell fizetnem ezért a szabadságért? Egy óra a sötétben a Mesterrel és egymással, ahol végre teljesen szabadon rágódhatunk életünk nagy kérdésein.

A második alkalommal a hatalom kérdéséről beszélgetünk. Hatalom és egyén, hatalom és politika, hatalom és a világ nagy történései. Az elmúlt években mintha minden arról szólt volna, hogy tehetetlenségre neveljenek minket. Egyáltalán: kié a hatalom? Egy óra a sötétben a Mesterrel és egymással, ahol végre teljesen szabadon rágódhatunk életünk nagy kérdésein.

A harmadik éjszakán az ember sebeiről és traumáiról lesz szó, valamint arról, hogy keresztényként Jézus történetét járjuk és élhetjük át mi is. Jézus olyan halálos sebeket hordozott magán, amelyeknek nyomai feltámadása után, sőt még mennybemenetelekor is tisztán láthatóak maradtak. Mit jelent számunkra ez a szabadság? Egy óra a sötétben a Mesterrel és egymással, ahol végre teljesen szabadon rágódhatunk életünk nagy kérdésein.

Az utolsó alkalom témája a testiség. Egy keresztény ember számára megkerülhetetlen ez a téma, hiszen Jézus története a megtestesülés nélkül értelmét veszti. Isten érintésétől a test középpontba kerül, minden részletében áldott lehet. Mit kezdünk e megtiszteltetéssel? Igyekszünk minél több helyzetben megtapasztalni testiségünket? Vagy éppen hogy komolyabban vesszük védelmét? Egy óra a sötétben a Mesterrel és egymással, ahol végre teljesen szabadon rágódhatunk életünk nagy kérdésein.

 

Az Élet gyöngyei – önismereti meditatív ima | július 14–16. | változó időpontban | Templom

Evangélikus spirituális elmélkedés és imaóra: Martin Lönnebo svéd evangélikus püspök alkotta meg az Élet gyöngyeit. Ez a gyöngysor imafüzér olyan modern zarándokok számára, akik a legnehezebb, de egyben a legértelmesebb, legizgalmasabb útra vállalkoznak: a legbelsőnkbe, az emberi lét legmélyére vezetőre. Ez a speciális alkalom segít elmélyedni az imádságban, meditációban és önmagadban. Az ima nem az egyetlen eszköz, ami rendelkezésünkre áll, amikor lángol körülöttünk a világ, de nem is rossz. Tényleg nem!

 

Taizéi ima | július 13., 15., 16. |19:00 | Templom

Meditatív énekek több szólamban, felolvasás az evangéliumból, fény és csend, jelenlét. A franciaországi ökumenikus közösség egyszerű imaformája. Minden flanc és okoskodás nélkül, mindazzal, ami fontos és ami rólad szól. Lehetőség arra, hogy ne csak megértsd, hanem meg is éld: Isten országa közöttetek, sőt benned van.